Over ons

Samenwerking met partners

Frankenaadvies is als eenmansbedrijf gestart door Claas Frankena na verschillende managementfuncties in het domein van ruimtelijke ontwikkeling, vastgoed, mobiliteit, grondzaken, duurzaamheid en infrastructuur bij verschillende overheden en een adviesbureau.  

Frankenaadvies werkt nauw samen in een netwerk van experts, entrepreneurs, onderwijsinstellingen en partnerorganisaties. Door die samenwerking worden onze diensten geleverd met actuele deskundige kennis en kan snel worden ingespeeld op uw vragen.Frankenaadvies wil een koploper zijn in duurzame innovatieve ontwikkelingen. Veranderende maatschappelijke inzichten in duurzaamheid, technologie, sturingsprincipes, businessmodellen en samenwerkingsvormen hebben onze belangstelling. Het verbinden van stakeholders, burgerparticipatie, gedeeld bezit, aardgasvrije wijken, klimaatadaptatie, schone mobiliteit, circulaire kringlopen, voedseltransitie en biodiversiteit, internet of things, beeldkwaliteit ofwel duurzame -, sociale -en ruimtelijke kwaliteit zijn voor ons belangrijke aanvullende bouwstenen in een toekomstig(bestendige) regionale -, gebieds - en vastgoedontwikkeling. 

Met veel plezier geeft Frankenaadvies leiding of begeleiding aan de ontwikkeling en/of transformaties van teams, burgerinitiatieven, duurzaamheidsprogramma's , regio´s, gebieden en vastgoed.  

Management

 • (senior) projectmanager
 • procesmanager
 • interim- en verandermanager
 • programmamanager
 • teammanager en persoonlijke coach
 • cpo begeleider
 • kwartiermaker

Strategisch advies

 • gebiedsvisies, gebiedsagenda's
 • projectmatig -, opgavegericht - en resultaatgericht werken
 • investerings - en risicoanalyses
 • startnotities en haalbaarheidsonderzoeken
 • ontwikkeling teams ruimte, vastgoed, projecten en programma's
 • plannen van aanpak projecten en ontwikkelen van programma's
 • uitvoeren duurzaamheidsprogramma’s en - projecten

Kernbegrippen

 • Slagvaardig
 • Lef
 • Verbinden
 • Gezamenlijk resultaat
 • Nakomen afspraken
 • Creativiteit
 • Verantwoordelijkheid geven en nemen
 • Open
 • Vertrouwen
 • Respect
We zijn benieuwd naar uw vragen en bieden graag vrijblijvend
 • een offerte
 • enkele oriënterende gesprekken
 • een eerste advies voor een aanpak of visie
Neem contact op