Programmering verduurzamen gemeentelijk vastgoed gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om de duurzaamheid van haar vastgoed. Het gaat daarbij om vastgoed in de kernportefeuille, zijnde vastgoed wat niet wordt verkocht of herontwikkeld.

Als programmamanager heeft Frankenaadvies een programma opgesteld voor de aanpak van de verduurzaming. Dit heeft geleid tot het verlenen van kredieten voor uitvoeringsplannen voor de verduurzaming van circa 65 panden. Nagenoeg alle panden bereiken daarmee het energielabel A. Het energieverbruik neemt met de voorgestane maatregelen naar verwachting af met gemiddeld 50%. Onderdeel van het maatregelenpakket is:  snel beginnen met inmiddels beproefde maatregelen, een heldere risicoanalyse, de duurzaamheidsmaatregelen verdienen zich terug middels heldere contractuele afspraken met huurders/gebruikers en de innovatie naar volledig energieneutrale gebouwen wordt gestimuleerd.

We zijn benieuwd naar uw vragen en bieden graag vrijblijvend
  • een offerte
  • enkele oriĆ«nterende gesprekken
  • een eerste advies voor een aanpak of visie
Neem contact op