Opstellen programma toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen

De ambitie van de Cleantech Regio vraagt om het toepassen van Cleantech in hedendaagse projecten. Projecten die ondermeer bijdragen aan onderscheidende en toekomstbestendige steden en dorpen, bijvoorbeeld met nieuwe vormen van warmtevoorzieningen en –netwerken, klimaatmaatregelen, circulair materiaalgebruik en nieuwe vormen van schone mobilitiet, zo mogelijk in combinatie met de aanpak van probleemlocaties, zoals leegstaand vastgoed. Als procesmanager was Frankenaadvies trekker van de programmaontwikkeling voor toekomstbestendige steden en dorpen in de regio.

We zijn benieuwd naar uw vragen en bieden graag vrijblijvend
  • een offerte
  • enkele oriënterende gesprekken
  • een eerste advies voor een aanpak of visie
Neem contact op