Opstellen programma schone mobiliteit (e-mobility)

De omvang in elektrische auto’s neemt snel toe. Elektrische auto’s worden steeds goedkoper en krijgen door de ontwikkelingen in accu’s een steeds groter bereik. Deze ontwikkeling leidde ondermeer tot een samenhangende aanpak in ondersteunende laadinfrastruktuur. Door een gezamenlijke aanpak in laadinfrastruktuur ontstaan schaalvoordelen in uniformiteit, flexibiliteit en in prijs. Met de provincies Gelderland en Overijssel en de regio is een concessie voor die uitbreiding opgesteld en aanbesteed. Naast de laadinfrastructuur zijn er veel onderwerpen rond schone mobiliteit die aandacht en heroriëntatie op de positie vragen van ondernemers, onderwijs en overheid, zoals in een schoner vervoer in de distributie van goederen. Als kwartiermaker is Frankenaadvies initiatiefnemer geweest in de programmaontwikkeling voor toepassingen van schone en slimme mobiliteit in de regio. Voor de energiecoöperatie Brummen is een presentatie gehouden voor de mogelijkheden in de aanpak naar schonere mobiliteit. 

We zijn benieuwd naar uw vragen en bieden graag vrijblijvend
  • een offerte
  • enkele oriënterende gesprekken
  • een eerste advies voor een aanpak of visie
Neem contact op