Opstellen diverse gebiedsvisies

Ontwikkelingsvisie Oostelijke Stationsomgeving gemeente Apeldoorn

De Oostelijke Stationsomgeving kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan functies en bied daarmee verschillende toekomstscenario’s. Frankenaadvies heeft als programmamanager verschillende ruimtelijke – en financiële scenario’s verkend.

Omgevingsvisies gemeenten Oss en Stichtse Vecht

Als projectmanager heeft Frankenaadvies een bijdrage verleend aan het opstellen van een plan van aanpak en een participatieplan voor een omgevingsvisie gemeente Oss en aan het opstellen van de concept omgevingsvisie voor de gemeente Stichtse Vecht.

Actualisatie centrumvisie gemeente Borne

Als projectmanager heeft Frankenaadvies een bijdrage verleend  aan een verkenning voor de actualisatie van de centrumvisie voor de gemeente Borne, de mogelijkheden van een "Marshallplan" voor het centrum  en een ontwikkelingsplan voor een deel van het centrum.

Gebiedsvisie Burgum West gemeente Tytsjerksteradiel

Het gebied Burgum West was beoogd als toekomstige woningbouwlocatie. De gemeenteraad heeft besloten om in een proces van overheidsparticipatie, samen met omwonenden en initiatiefnemers voor het gebied een nieuwe visie op te stellen zonder woningbouw. Als projectmanager is het visieproces door Frankenaadvies begeleid.

Impressies Stationsomgeving

We zijn benieuwd naar uw vragen en bieden graag vrijblijvend
  • een offerte
  • enkele oriënterende gesprekken
  • een eerste advies voor een aanpak of visie
Neem contact op