Herontwikkeling centrum wijk Orden Apeldoorn

Het huidige winkelcentrum is ontwikkeld tot een nieuw gezondheidscentrum. Bestaande woningen en een voormalige wasserij zijn vervangen door een nieuw winkelcentrum met nieuwe koopwoningen, nieuwe huurwoningen,  zorgappartementen en een nieuwe openbare ruimte, waarbij ook een ondergrondse beek opnieuw zichtbaar is gemaakt. In het ontwerp is extra ingezet op sociale veiligheid en duurzaamheidsaspecten in de exploitatie van vastgoed en infrastructuur.

De rol van de gemeente was regisserend en faciliterend. Marktpartijen waren verantwoordelijk voor de planontwikkeling, financiering en realisatie. Als senior projectmanager was Frankenaadvies verantwoordelijk voor de gemeentelijke rol en afstemming met externe- en interne projectteams, overleg wijkraad en omwonenden ca., contractvorming en het besluitvormingsproces.

Impressies Orden Apeldoorn

We zijn benieuwd naar uw vragen en bieden graag vrijblijvend
  • een offerte
  • enkele oriĆ«nterende gesprekken
  • een eerste advies voor een aanpak of visie
Neem contact op