Coördinatie vakgroep projecten en grondzaken gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

Voor de werkmaatschappij Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen heeft Frankenaadvies de dagelijkse werkleiding verzorgd van de projectleiders fysieke ontwikkelingsprojecten en de medewerkers grondzaken. In de werkleiding is ondermeer aandacht besteed aan het verbeteren van de capaciteitsplanning, het digitaliseren van grondexploitaties, het in gang zetten van een beter tijdregistratiesysteem en het bieden van een beter overzicht in de prioritering van projecten.

We zijn benieuwd naar uw vragen en bieden graag vrijblijvend
  • een offerte
  • enkele oriënterende gesprekken
  • een eerste advies voor een aanpak of visie
Neem contact op